De gezelligste camperclub van Nederland

De CCN is opgericht op 24 oktober 2002. De CCN heeft geen betaalde functies, alles wordt gedaan door vrijwilligers.

Het hoogste orgaan is de Algemene ledenvergadering (ALV). Deze vindt jaarlijks in het voor- en najaar plaats. De ALV benoemt een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en twee algemene bestuursleden.

Het bestuur stuurt de commissies aan, die ieder weer wordt aangestuurd door een coördinator.
Het bestuur organiseert in het voorjaar (De Bollen) en in het najaar (De Bieten). In deze weekeinden met aantrekkelijke activiteiten worden veelal ook de ledenvergaderingen gehouden. Via de ledenvergaderingen hebben de leden de mogelijkheid om koers aan de vereniging te geven. En geeft het bestuur uitleg over de afgelopen periode.

De vereniging heeft tot doel:

 • de belangenbehartiging van haar leden;
 • de uitwisseling van informatie;
 • het geven van voorlichting;
 • het aanbieden van recreatieve evenementen en reizen;
 • het campervriendelijker maken van Nederland bij gemeenten en instanties.

Zij wil dit doel bereiken door:

 • het organiseren van evenementen, weekenden en reizen;
 • het uitgeven van ons clubmagazine CAMPERkriebels;
 • het geven van voorlichting en informatie, onder andere via haar website;
 • het deelnemen aan beurzen.
 • het onder de aandacht brengen van knelpunten en andere zaken op het gebied van het camperbeleid bij de relevante instanties, zoals  de overheid en de toeristenbranche;
 • het stimuleren van de aanleg en instandhouding van  camperplaatsen in Nederland en daarbuiten.

 

 • Hits: 1343